MONZONIA - Quim Monzó Webpage
AUTOR

Guadalajara

Relats.
Editat per Quaderns Crema.
Col.lecció: Biblioteca Mínima, 65.
Planes: 200.
Data de la primera edició: Octubre 1996.
Darrera edició: Setena.
ISBN: 84-7727-164-X.
Copyright: © 1996 by Joaquim Monzó.

RELATS

LINKS
La literatura, com a texte que havia d'acompanyar una rosa digitalitzada per enviar el dia de Sant Jordi.

EDICIONS ESTRANGERES

ESPANYOL
Guadalajara
Editorial: Anagrama (Barcelona, 1997).