MONZONIA - Quim Monzó Webpage
AUTOR
Self Service
Relats.
Editat per Iniciativas Editoriales (Barcelona)
Col.lecció:
Planes:
Data de la primera edició: 1977.
ISBN:
Copyright: